ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

  Αντίστροφη όσμωση

  Αντίστροφη όσμωση (ή πιο σωστά ορθογραφικά “ώσμωση”) ονομάζουμε το φαινόμενο διέλευσης μορίων διαλύτη (π.χ. νερού), μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης, από τον διαλύτη στο διάλυμα ή από ένα διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης (αραιότερο) προς το ένα διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης (πυκνότερο).
  Ημιπερατή μεμβράνη (ή μεμβράνη όσμωσης) είναι μία μεμβράνη που επιτρέπει να περνούν μόρια του διαλύτη μέσα από τους πόρους της και δεν επιτρέπει στα μόρια της διαλυμένης ουσίας να την διαπερνούν. Οι ημιπερατές μεμβράνες μπορεί να είναι φυσικές (κυταρρική μεμβράνη) ή και συνθετικές (σελοφάν).

  Η αντίστροφη όσμωση είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση μιας μεγάλης πλειοψηφίας ρύπων από το νερό ασκώντας πίεση σε αυτό μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης.

  Η εταιρεία μας προσφέρει συστήματα αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση υφάλμυρου και θαλασσινού νερού, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πόσιμου ή βιομηχανικού νερού.

  Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των εξαρτημάτων κατά την μελέτη και σχεδιασμό κάθε συστήματος αφαλάτωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα του συστήματος.
  Η ανάκτηση ενέργειας προσφέρει ουσιαστική οικονομία στο κόστος παραγόμενου νερού (ειδικότερα για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού), η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ενσωματωμένη διάταξη ανάκτησης ενέργειας.

  Στα συστήματα αφαλάτωσης ενσωματώνονται σύγχρονες λύσεις στην επεξεργασία του νερού, που διασφαλίζουν

  • Υψηλή ποιότητα παραγόμενου νερού με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας
  • Ελαχιστοποίηση της συχνότητας χημικών καθαρισμών
  • Σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία
  • Ευελιξία στον σχεδιασμό, με λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για τις ανάγκες του πελάτη και δυνατότητα παράδοσης με το “κλειδί στο χέρι”.

  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
  ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
  ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ