Πισίνες μπετόν

  Οι πισίνες μπετόν (πισίνα από οπλισμένο σκυρόδεμα) θεωρούνται ποιοτικά οι καλύτερες πισίνες λόγω των πολλών τους πλεονεκτημάτων και για τον λόγο αυτό αποτελούν την πρώτη επιλογή των κατασκευαστών, μηχανικών και ιδιωτών. Τρία βασικά πλεονεκτήματα είναι:

  1. Οι πισίνες μπετόν έχουν την μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο, από πλευράς συντήρησης και επισκευής
  2. Παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες διαστάσεων & σχημάτων
  3. Παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες υλικών επένδυσης πισίνας

  Έτσι εσείς μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ψηφίδα ή πλακάκι, μεμβράνη Liner, ή ακόμη και σε εποξειδική βαφή, πατητή τσιμεντοκονία και σε οποιοδήποτε χρωματισμό επιθυμείτε!

  Κατηγορίες πισίνας μπετόν

  Υπάρχουν τρείς βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι πισίνες από οπλισμένο σκυρόδεμα:

  1. Πισίνες με υπερχείλιση, όπου η στάθμη του νερού είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτήν του περιβάλλοντα χώρου και η ανακυκλοφορία του νερού της πισίνας γίνεται μέσω του αύλακα υπερχείλισης και της δεξαμενής υπερχείλισης.
  2. Πισίνες με επιφανειακούς απορροφητήρες (Skimmer), με την στάθμη του νερού να βρίσκεται χαμηλότερα από τον περιβάλλοντα χώρο και όπου η ανακυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω των επιφανειακών απορροφητήρων.
  3. Με υπερχείλιση και skimmer όπου μπορεί να δημιουργηθεί ένας συνδυασμός τεχνικών όπως π.χ. η τοποθέτηση ενός καταρράκτη ή μια πολυεπίπεδη κατασκευή κ.λπ.

  Διαδικασία κατασκευής πισίνας μπετόν

  Η διαδικασία κατασκευής σε μια κλασσική πισίνα από μπετόν έχει ως ακολούθως:

  1. Κατασκευή σκελετού πισίνας
  2. Δημιουργία περιβάλλοντα χώρου πισίνας
  3. Στεγανοποίηση πισίνας
  4. Επένδυση πισίνας

  Στις πισίνες μπετόν, ο οπλισμός γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε στατική μελέτη. Για την κατασκευή των περιμετρικών δικτύων και του μηχανοστασίου, κατά την σκυροδέτηση τοποθετούνται οι απαραίτητες σωληνώσεις και εξαρτήματα καθώς και όλες οι απαιτούμενες αναμονές για την κατασκευή της επόμενης φάσης του έργου. Οι παροχές της πισίνας οδηγούνται στο χώρο του μηχανοστασίου, ακολουθώντας πάντα την τεχνική μελέτη αλλά και τα διεθνή πρότυπα. Η κατασκευή πισίνας γίνεται βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών, με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών.

  πισίνες μπετόν