Αποσκληρυντές νερού

  Οι αποσκληρυντές νερού είναι αυτόματες συσκευές αφαίρεσης των αλάτων από το νερό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την απομάκρυνση του προβλήματος επικάθησης αλάτων σε όλες τις σωληνώσεις του σπιτιού, καθώς επίσης και σε συσκευές όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες, βραστήρες, καφετιέρες κ.λπ.

  Οικιακοί Αποσκληρυντές Νερού

  Με τον όρο αποσκλήρυνση εννοούμε τη διαδικασία απομάκρυνσης ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό, τα οποία είναι ανεπιθύμητα σε πολλές εφαρμογές, οικιακές, επαγγελματικές, βιομηχανικές, επειδή δημιουργούν επικαθήσεις.

  Ο πλέον κατάλληλος τρόπος απομάκρυνσης των ιόντων αυτών από το νερό είναι η χρήση ισχυρά κατιονικής ρητίνης σε κύκλο νατρίου, η οποία κατά τη διαδικασία της αποσκλήρυνσης δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++).

  Η επαναδραστηριοποίησή της ιοντοεναλλακτικής ρητίνης, (στάδιο αναγέννησης) επιτυγχάνεται με τη διαβίβαση μέσω αυτής ενός κορεσμένου διαλύματος νατρίου (NaCl). Οι μονάδες αποσκλήρυνσης αποτελούνται από το δοχείο ρητίνης, την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου και το δοχείο άλμης στο οποίο παράγεται ο κορεσμός του διαλύματος χλωριούχου νατρίου (NaCl).

  Οι αποσκληρυντές ανάλογα με τον τρόπο έναρξης λειτουργίας της αναγέννησης, χωρίζονται σε χρονικούς και ογκομετρικούς.

  Στους χρονικούς, η αναγέννηση προγραμματίζεται να γίνεται συγκεκριμένη ώρα και μέρα της εβδομάδας, από δύο φορές την ημέρα έως και μια φορά κάθε ενενήντα εννέα μέρες.

  Στους ογκομετρικούς, η αναγέννηση γίνεται με βάση την κατανάλωση νερού. Οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές μπορεί να είναι μιας στήλης (μονοί), δύο στηλών (δίδυμοι) εναλλακτικής ή παράλληλης λειτουργίας και τριών στηλών (τρίδυμοι) όπου οι δύο στήλες είναι πάντα σε λειτουργία και μια stand-by ή σε φάση αναγέννησης.

  αποσκληρυντές νερού

  Η εταιρεία μας διαθέτει όλη τη γκάμα χρονικών και ογκομετρικών αποσκληρυντών των οίκων SIATA & OSMONICS-AUTOTROL GE με την χρήση ιοντοεναλλακτικών ρητινών κατάλληλων για τρόφιμα (food grade) των αμερικάνικων οίκων DOW & και PUROLITE αντίστοιχα και του Γερμανικού οίκου BAYER-LANXESS.

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

  Κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, cafe-bar, γραφεία, αρτοποιεία, οδοντιατρεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες, πλυντήρια ιματισμού, πλυντήρια αυτοκινήτων, ψυκτικά συγκροτήματα, λέβητες.

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

  – Στεγασμένος χώρος για αποφυγή παγετού.

  – Αποχέτευση στο χώρο εγκατάστασης.

  – Παροχή ρεύματος 220V.

  – Εγκατάσταση στην είσοδο του αποσκληρυντή φίλτρου αιωρούμενων για αποφυγή προβλημάτων (μόνιμη διαρροή στην αποχέτευση) στην αυτόματη βαλβίδα ελέγχου (προτείνουμε αυτοκαθαριζόμενο).

  – Νερό τροφοδοσίας απαλλαγμένο από σίδηρο (<0,15ppm) και μαγνήσιο (<0,04ppm) τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τη   ρητίνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

  –  Όταν πρόκειται για νερό γεώτρησης πρέπει να γίνεται ανάλυση νερού για εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων ιόντων, την οποία αναλαμβάνει η εταιρεία μας εντελώς δωρεάν.

  –  Πίεση εισόδου μεγαλύτερη από 2 bar.

  –  Θερμοκρασία νερού εισόδου μικρότερη από 49°C.

  Η αποσκλήρυνση του νερού είναι η απομάκρυνση ασβεστίου, μαγνησίου και ορισμένων άλλων μεταλλικών κατιόντων σε σκληρό νερό. Το αποσκληρυμένο μαλακό νερό είναι πιο συμβατό με το σαπούνι και επεκτείνει την διάρκεια ζωής των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η αποσκλήρυνση του νερού επιτυγχάνεται συνήθως με την χρήση ρητινών ανταλλαγής ιόντων.

  Σκληρότητα νερού

  Η παρουσία ορισμένων μεταλλικών ιόντων όπως το ασβέστιο (Ca) και το μαγνήσιο (Mg) κυρίως ως διττανθρακικά, χλωρίδια και θειϊκά άλατα στο νερό, προκαλούν σωρεία προβλημάτων.

  Το σκληρό νερό οδηγεί στη συσσώρευση αλάτων, τα οποία κατά μεγάλο ποσοστό θα προκαλέσουν βλάβες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και θα προωθήσουν την γαλβανική διάβρωση. Σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής αποσκλήρυνσης νερού, η εκροή από την διαδικασία αναγέννησης των συσκευών αποσκλήρυνσης, μπορεί να προκαλέσει κλίμακα που μπορεί να επηρεάσει το σύστημα αποχέτευσης.

  Το ολισθηρό συναίσθημα που παρατηρείται όταν χρησιμοποιείται σαπούνι με μαλακό νερό συμβαίνει επειδή τα σαπούνια τείνουν να δεσμεύονται με λίπη στα επιφανειακά στρώματα του δέρματος (για τον λόγο αυτό παραμένει το άρωμα του σαπουνιού μετά από ένα ντουζ). Το ίδιο συμβαίνει σε διάφορες οικιακές & βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθιστώντας τα μόρια σαπουνιού δύσκολα να απομακρυνθούν με απλή αραίωση από την εκάστοτε επιφάνεια. Αντίθετα, σε περιοχές με σκληρό νερό το νερό έκπλυσης περιέχει ιόντα ασβεστίου ή μαγνησίου που σχηματίζουν αδιάλυτα άλατα, απομακρύνοντας αποτελεσματικά το υπολειμματικό σαπούνι από την επιφάνεια, αφήνοντας ενδεχομένως μια επικάλυψη αδιάλυτων στεατικών (π.χ. όπως σε επιφάνειες μπανιέρας και ντους).

  Ποια από τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται περισσότερο ή λιγότερο επιθυμητά ποικίλλει από άτομο σε άτομο και εκείνοι που δεν συμπαθούν τη σιλικόνη και τη δυσκολία έκπλυσης σαπουνιού που προκαλείται από μαλακό νερό μπορεί να σκληρύνει το νερό προσθέτοντας χημικά όπως σόδα φαγητού, χλωριούχο ασβέστιο ή θειϊκό μαγνήσιο.

  Μέθοδος

  Οι πλέον συνηθισμένες μέθοδοι για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού είναι με ρητίνες ανταλλαγής ιόντων (αποσκληρυντές) και η αντίστροφη όσμωση. Άλλες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν μεθόδους καθίζησης και απομόνωση με την προσθήκη χημικών παραγόντων αλλά με πολύ υψηλό κόστος.

  Συσκευές ρητινικής ανταλλαγής ιόντων

  Οι συμβατικές συσκευές αποσκλήρυνσης νερού που προορίζονται για οικιακή χρήση, εξαρτώνται από ρητίνη ανταλλαγής ιόντων στην οποία τα ιόντα σκληρότητας – κυρίως Ca2+ και Mg2+ – ανταλλάσσονται με ιόντα νατρίου. Όπως περιγράφεται από το πρότυπο NSF/ANSI44, οι συσκευές ανταλλαγής ιόντων μειώνουν τη σκληρότητα αντικαθιστώντας το μαγνήσιο και το ασβέστιο (Mg2 + και Ca2+) με ιόντα νατρίου ή καλίου (Na+ και K+).
  Οι ρητίνες ανταλλαγής ιόντων, με τη μορφή σφαιριδίων, αποτελούν λειτουργικό συστατικό μονάδων αποσκλήρυνσης νερού.

  Οι ρητίνες ανταλλαγής ιόντων είναι οργανικά πολυμερή που περιέχουν ανιονικές λειτουργικές ομάδες στις οποίες δεσμεύονται τα δισθενή κατιόντα (Ca++ ) πιο έντονα από τα μονοσθενή κατιόντα (Na +). Τα ανόργανα υλικά που ονομάζονται ζεόλιθοι παρουσιάζουν επίσης ιδιότητες ανταλλαγής ιόντων. Αυτά τα ορυκτά χρησιμοποιούνται ευρέως σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων. Οι ρητίνες είναι επίσης διαθέσιμες για την απομάκρυνση των ανθρακικών, δι-ανθρακικών και θειϊκών ιόντων που απορροφώνται και των ιόντων υδροξειδίου που απελευθερώνονται από τη ρητίνη.

  ρητίνες ανταλλαγής ιόντων

  Όταν όλα τα διαθέσιμα ιόντα Na+ έχουν αντικατασταθεί με ιόντα ασβεστίου ή μαγνησίου, η ρητίνη πρέπει να επαναφορτίζεται εκλούοντας τα ιόντα Ca2+ και Mg2+ χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή υδροξειδίου του νατρίου ανάλογα με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης ρητίνης.
  Για τις ανιονικές ρητίνες, η αναγέννηση συνήθως χρησιμοποιεί ένα διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (λίκνο) ή υδροξειδίου του καλίου. Τα λύματα που εκλούονται από τη στήλη ανταλλαγής ιόντων που περιέχει τα ανεπιθύμητα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου τυπικά απορρίπτονται στο σύστημα αποχέτευσης.